Máy Nén Khí Puma Cao Áp

Máy Nén Khí Puma Cao Áp là dòng áp lực từ 10kg/cm2 đến 300kg/cm2 (300bar) và phục vụ cho các ngành như sửa xe tải lớn, bắn súng tắc kê, ra vào lốp xe tải lớn và xe container

Máy Nén Khí 5hp

Máy Nén Khí Cao Áp Puma 5hp

Giá liên hệ
Máy Nén Khí 7.5Hp

Máy Nén Khí Cao Áp Puma 7.5HP

Giá liên hệ
Máy Nén Khí 10Hp 15Hp

Máy Nén Khí Cao Áp Puma 10HP

Giá liên hệ
Máy Nén Khí 10Hp 15Hp

Máy Nén Khí Cao Áp Puma 15HP

Giá liên hệ

Nội dung Máy Nén Khí Puma Cao Áp

Máy Nén Khí Puma Cao Áp là dòng áp lực từ 10kg/cm2 đến 300kg/cm2 (300bar) và phục vụ cho các ngành như sửa xe tải lớn, bắn súng tắc kê, ra vào lốp xe tải lớn và xe container

Máy Nén Khí Puma Cao Áp là dòng áp lực từ 10kg/cm2 đến 300kg/cm2 (300bar) và phục vụ cho các ngành như sửa xe tải lớn, bắn súng tắc kê, ra vào lốp xe tải lớn và xe container

Xem Thêm ⇅